Kontakt

 

Nazov firmy:

WINDOR konštrukcie, s.r.o.
Cementárenská cesta 16
974 01 Banská Bystrica

Mgr. art Jana Magicová - konateľ

Obchodný register Okresného súdu v Banskej Bystrici, v odd. Sro, č. vložky: 27007/S.

IČO: 478 38 116
IČ DPH: SK2024113762
Tatrabanka IBAN: SK5011000000002929916420

e-mail: windor@windor.sk

mobil:+421 908 909 768